top of page
Meny Kjøkken Kroken Mars 2021.jpg

Book a table

Er dere i samme husstand? les først

Med de nye presiseringer fra myndighetene, trenger vi å vite om dere er i samme husstand eller ikke. Så, send oss en bekreftelse på om;
 

Er dere i samme husstand (kan sitte sammen uten 1 meter avstand), eller         Er dere ikke i samme husstand (må sitte med 1 meter avstand mellom hver gjest). Dersom dere ikke er i samme hustand, send oss ønsket bordoppsett (f.eks 6 personer der 2+4)

NB! Samme husstand er ikke det samme som kohort. Er dere i samme kohort så må dere fortsatt sitte med 1 meters avstand.

bottom of page